Dự án Khu đô thị Đại An

Đây là dự án có quy mô sử dụng đất, quy mô dân số, tổng vốn đầu tư đăng ký lớn thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ.
Dự án Khu đô thị Đại An có quy mô sử dụng đất khoảng 293,96 ha. Trong đó, diện tích đất thu hồi để thực hiện dự án khoảng 292,865 ha. Khoảng 160,79 ha đất thuộc địa bàn xã Nghĩa Trụ; khoảng 3,91 ha đất thuộc địa bàn thị trấn Như Quỳnh và khoảng 129,26 ha đất thuộc địa bàn xã Tân Quang. Phía Bắc giáp đường sắt Hà Nội – Hải Phòng; phía Nam giáp đường Vành đai 3,5; phía Đông giáp xã Tân Quang, xã Nghĩa Trụ và các dự án công nghiệp hiện có; phía Tây giáp Trường Đại học Tài chính – Quản trị kinh doanh; khu dân cư xã Tân Quang và xã Cửu Cao, huyện Văn Giang.

Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng trên 32 nghìn tỷ đồng. Trong đó, chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự kiến gần 1700 tỷ đồng; chi phí đầu tư dự kiến gần 31 nghìn tỷ đồng. Vốn đầu tư gồm vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư được lựa chọn và huy động từ các nguồn vốn hợp pháp khác.
Hiện trạng khu đất thực hiện dự án Khu đô thị Đại An gồm: đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất trang trại, đất giao thông, đất thủy lợi…, trong đó đất trồng lúa chiếm trên 53%.
Mục tiêu đầu tư dự án là xây dựng một khu đô thị kiểu mẫu, hiện đại; xây dựng môi trường sống, làm việc lý tưởng cho người dân; tạo bước đột phá về phát triển kinh tế – xã hội và động lực phát triển đô thị hai huyện Văn Giang, Văn Lâm.
Dự án được đầu tư xây dựng và đi vào hoạt động sẽ góp phần thực hiện các mục tiêu chính trị, kinh tế – xã hội của tỉnh; đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa trên địa bàn tỉnh, phù hợp với mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 tỷ lệ đô thị hóa của tỉnh đạt 40,5% (tỷ lệ đô thị hóa của Hưng Yên năm 2019 là 37,63%), góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ XVIII.

Trả lời