HELIOS CITY

TỔNG QUAN DỰ ÁN HELIOS CITY

– Tổng diện tích: 54 ha

– Loại hình – Quy mô: Shophouse: 205 căn, Boutique hotel: 61 căn, Duplex villa: 235 căn, Single villa: 20 căn

– Chủ đầu tư: Khải Hoàn Land

– Tiến độ dự án: đang hoàn thiện thiết kế sản phẩm, dự án dự kiến triển khai vào H2.2021.

Trả lời