Dự án Khu đô thị mới FLC An Giang

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Báo cáo số 639/BC-SKHĐT ngày 06 tháng 9 năm 2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc tiếp và làm việc với Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC đề xuất thực hiện dự án đầu tư Khu đô thị mới FLC An Giang giai đoạn 2 tại phường Mỹ Quý và phường Mỹ Thới, thành phố Long Xuyên, An Giang. Vấn đề này, Chủ tịch UBND tỉnh Vương Bình Thạnh có ý kiến như sau:
Chấp thuận về chủ trương cho Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC nghiên cứu lập quy hoạch và đề xuất ý tưởng thực hiện dự án khu đô thị mới FLC An Giang, quy mô: 371 ha (trong đó bao gồm 181ha đã được chấp thuận theo Công văn số 3668/VPUBND-KTN ngày 23/7/2018) theo đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 639/BC-SKHĐT.

DỰ ÁN STELLA MEGA CITY CẦN THƠ


Ngày 19 tháng 10 năm 2018, tại Văn phòng UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vương Bình Thạnh đã chủ trì buổi tiếp và làm việc với Tập đoàn FLC đến báo cáo ý tưởng về dự án đầu tư khu đô thị mới FLC An Giang. Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các đơn vị: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Công Thương, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thành ủy, UBND TP. Long Xuyên, Văn phòng Tỉnh ủy và Tập đoàn FLC. Sau khi nghe đại diện Tập đoàn FLC báo cáo ý tưởng về dự án đầu tư khu đô thị mới FLC An Giang và ý kiến của các đơn vị dự họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vương Bình Thạnh có ý kiến kết luận như sau:
1. Thay mặt Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, hoan nghênh Tập đoàn FLC đã đến tìm hiểu, khảo sát và trình bày ý tưởng về dự án đầu tư khu đô thị mới FLC An Giang.
2. Để chuẩn bị cho Hội nghị Xúc tiến đầu tư của tỉnh năm 2018, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã có buổi làm việc với Tập đoàn FLC tại Hà Nội, qua đó, Tập đoàn ghi nhận và sẽ nghiên cứu, đầu tư vào tỉnh An Giang với các lĩnh vực chủ yếu: Nông nghiệp, đô thị, thương mại và du lịch. Đối với lĩnh vực du lịch: Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp địa phương và các đơn vị liên quan giới thiệu, hướng dẫn Tập đoàn FLC khảo sát,
nghiên cứu đầu tư dự án tại các khu du lịch trọng điểm của tỉnh như: Khu du lịch Núi Sam, Khu du lịch Núi Cấm, Khu di tích văn hóa Óc Eo, Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng ở xã Mỹ Hòa Hưng,…
3. Đối với ý tưởng đầu tư Khu đô thị mới FLC An Giang:
– UBND tỉnh cơ bản thống nhất với ý tưởng đầu tư dự án này với 13 khu chức năng, cơ bản đáp ứng các tiêu chí đô thị, quy hoạch. Đồng thời, đề nghị Tập đoàn nghiên cứu tiếp thu các ý kiến của các sở, ngành tại cuộc họp để hoàn chỉnh quy hoạch và dự án đầu tư, trong đó lưu ý các vấn đề như: cơ cấu sử dụng đất (tăng thêm diện tích đất cho giáo dục, nhà ở xã hội), xác định quy mô dân số, trung tâm thương mại, xử lý môi trường, giải phóng mặt bằng, tái định cư, phân kỳ đầu tư, …
2 – Về cơ chế giải phóng mặt bằng: Tập đoàn FLC đề nghị tỉnh hỗ trợ việc giải phóng mặt bằng cho dự án. Vấn đề này, giao Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan nghiên cứu hỗ trợ cho nhà đầu tư trong quá trình thực hiện thủ tục dự án; nếu đủ điều kiện theo quy định thì đề xuất UBND tỉnh chủ trương giải phóng mặt bằng theo cơ chế thu hồi – bồi thường.
– Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, làm đầu mối hỗ trợ Tập đoàn FLC trong việc triển khai các thủ tục tiếp của dự án.
DỰ ÁN FLC LA VISTA SADEC ĐỒNG THÁP

FLC La Vista Sadec


DỰ ÁN FLC DỰ ÁN FLC HERITAGE SÓC TRĂNG

Dự án FLC Heritage Sóc Trăng

Trả lời