Tại sao lại cần có khu đô thị sáng tạo Đông TPHCM (Thủ Đức, Quận 9, Quận 2)

Sự phát triển của các khu đô thị sáng tạo như là một cách tiếp cận về phát triển kinh tế và quy hoạch đô thị đã đưa đến sự phát triển những khu đô thị đa dạng góp phần vào sự sáng tạo trên toàn cầu. Các đô thị sáng tạo là các khu vực phát triển theo cụm ngành, tập trung trong một không gian địa lý và có ranh giới được xác định. Bản chất rõ ràng về không gian của một đô thị sáng tạo đóng góp vào cả hồn nơi chốn và khuyến khích sự tập trung các hoạt động trong không gian đó. Các viện nghiên cứu/trường đại học trọng yếu, các công ty đang phát triển nhanh, các doanh nhân khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ và sáng tạo, và mạng lưới nhân tài toàn cầu được kết nối lại có khả năng hợp tác, đồng-sáng tạo và mở rộng hoạt động của họ. Thông qua việc tạo dựng một đô thị sáng tạo, thành phố Hồ Chí Minh có thể thúc đẩy phát triển nhanh nền kinh tế bằng cách khai thác các mạng lưới xã hội, kinh tế và sáng tạo, có chiều sâu thông qua kiến tạo nơi chốn toàn diện; và những hệ sinh thái đa lĩnh vực.

6 TRỌNG ĐIỂM NỔI BẬT CỦA THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC (THÀNH PHỐ MỚI QUẬN 9, QUẬN 2, THỦ ĐỨC)
6 TRỌNG ĐIỂM NỔI BẬT CỦA THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC (THÀNH PHỐ MỚI QUẬN 9, QUẬN 2, THỦ ĐỨC)

KHAI THÁC MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN CỤM NGÀNH

Bằng cách thu hút các viện nghiên cứu, các ngành công nghiệp khác nhau và nuôi dưỡng những mạng lưới sản xuất và hợp tác trong một không gian gần gũi về khoảng cách, những kết quả mới được tạo ra bởi sự hòa trộn và xây dựng trên nền tảng của từng thành công cá thể sẽ dẫn đến những

ý tưởng, sự phát triển đột phá, sự ra đời của những việc làm mới và sự hồi sinh của cả những lĩnh vực cũ. Trong khi đó, việc quy hoạch, đầu tư và hợp tác cần thiết để tạo dựng một đô thị sáng tạo cung cấp một cơ hội tuyệt vời để nhìn nhận và thực hiện những ưu tiên có tính lâu dài như phát triển bền vững, gìn giữ bản sắc hay sự tham gia của cộng đồng.

MỞ RỘNG MÔ HÌNH “3 NHÀ”

Các đô thị sáng tạo được xây dựng trên mô hình “3 nhà” với sự hợp tác chặt chẽ giữa nhà khoa học, nhà doanh nghiệp và nhà nước. Nhà khoa học là nguồn lực nghiên cứu và đạo tạo nhân tài nhưng cần sự hỗ trợ và đầu tư từ nhà nước và doanh nghiệp. Doanh nghiệp dựa vào nền tảng sáng tạo và chiều sâu nghiên cứu của giới học thuật và hệ thống luật pháp, quy hoạch và đầu tư hạ tầng của chính phủ, trong lúc đóng góp về vốn đầu tư và tăng trưởng kinh tế. Nhà nước cung cấp hạ tầng, hỗ trợ về pháp lý và quy hoạch nhưng dựa vào giới nghiên cứu và doanh nghiệp để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội và năng lực cạnh trang và sáng tạo của đất nước. Tuy nhiên, có nhóm thứ tư ngày càng quan trọng đối với sự phát triển về đổi mới sáng tạo: cộng đồng. Tạo thành từ các nhóm dân sự, mạng lưới thương mại địa phương và các nhóm khác, phát triển dựa vào cộng đồng sẽ làm những nguồn đầu tư trở nên dài hơi hơn và cho phép sự chia sẻ rộng hơn về lợi nhuận. Để xây dựng dựa trên cộng đồng, một đô thị sáng tạo bắt buộc phải đầu tư vào kiến tạo nơi chốn.

THÚC ĐẨY KIẾN TẠO NƠI CHỐN

Để thu hút nhân tài toàn cầu và tạo ra một môi trường sáng tạo bền vững, kiến tạo nơi chốn toàn diện là điều cốt yếu. Kiến tạo nơi chốn toàn diện khuyến khích và nâng cao mạng lưới hoạt động giữa các thành viên trong một đô thị sáng tạo nên họ không chỉ gần gũi mà còn tham gia vào những trao đổi hiệu quả. Thêm nữa, kiến tạo nơi chốn là một nội dung quan trọng không chỉ giúp nâng cao chất lượng đầu ra của các hoạt động kinh tế, xã hội và sáng tạo trong không gian của đô thị sáng tạo, mà còn là cách để mở rộng ảnh hưởng của đô thị sáng tạo tới toàn thành phố và vùng. Một nơi chốn hoàn chỉnh là nơi nuôi dưỡng sự sáng tạo, kích thích những ý tưởng mới và kiến tạo sự thành công của đô thị sáng tạo. Một nơi như vậy sẽ tôn vinh tính cộng đồng, tính kết nối và xây dựng hệ sinh thái thông qua những can thiệp tích cực vào không gian đô thị.

Nguyên tắc định hướng

Tương lai của các hoạt động đổi mới sáng tạo ở Thành phố Hồ Chí Minh cần đạt được cân bằng giữa sự bay bổng truyền cảm mà lại có tính thực tế khả thi, vừa hàm chứa cá tính riêng lại cần tạo lập được tổng thể, vừa biến đổi để thích nghi lại vừa giữ tính độc đáo cá biệt. Để đạt được các mục tiêu sáng tạo và phát triển kinh tế của Thành phố, HIID sẽ được lên quy hoạch dựa theo các định hướng chính sau:

  • Kết nối để tạo cơ hội mới: Thu hút đầu tư thông qua những kết nối về chức năng và hạ tầng
  • Hệ sinh thái sáng tạo ở mọi nơi: Phát triển một hệ sinh thái sáng tạo tích hợp được trên nhiều lĩnh vực và quy mô
  • Toàn cầu hóa đậm chất địa phương: Tôn vinh văn hóa và cộng đồng địa phương, đồng thời chào thu hút các nguồn nhân lực tài lực quốc tế
  • Thích ứng để bền vững: Thúc đẩy các giải pháp tổng hợp đa ngành và đa tầng để ứng phó với các biến đổi khí hậu và môi trường trong tương lai đồng thông qua các công trình trong môi trường đô thị.

Khung phát triển khu vực

Phạm vi nghiên cứu bao gồm Quận 2, Quận 9 và Quận Thủ Đức, nằm ở phía Đông thành phố Hồ Chí Minh, giáp tỉnh Đồng Nai và Bình Dương. Về mặt lịch sử, thành phố Hồ Chí Minh phát triển từ khu vực các Quận 1, 3, 4, 5 và 6. Khu vực nghiên cứu chỉ phát triển nhanh vào thời gian gần đây. Rủi ro ngập lụt sẽ gia tăng trong tương lai khi và bao phủ một diện tích rộng lớn của khu vực. Trong khi những dự án phát triển mới được thời hiện với những giải pháp để hạn chế ngập lụt, không thể thực hiện san nền quy mô lớn mà không dẫn đến những thiệt hại cho hệ sinh thái và đẩy rủi ro ngập lụt cho những nơi khác. Cách tiếp cận cho toàn bộ khu vực nghiên cứu bao gồm giải pháp nhằm giảm thiểu rủi ro ngập
lụt trong khi đưa ra bốn chiến lược:

TẬN DỤNG VIỆC DI DỜI CÔNG NGHIỆP VÀ ĐẦU TƯ LỚN

Dựa trên khu tài chính mới Thủ Thiêm để phát triển lĩnh vực công nghệ tài chính, từ đó hỗ trợ đầu tư vào hệ sinh thái sáng tạo Kết nối khu vực sản xuất công nghệ cao với mạng lưới thương mại hiện hữu thông qua các loại hình kiến tạo nơi chốn và phát triển tích hợp, đa năng.

KHAI THÁC LỢI THẾ TỪ QUY HOẠCH KHU VỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA

Thúc đẩy hợp tác quốc tế giữa các ngành và các cơ quan, tổ chức. Dùng các cơ quan, tổ chức địa phương để kết nối cộng đồng và doanh nghiệp, từ đó phát triển mạnh mẽ hơn kinh tế địa phương và lĩnh vực khởi nghiệp.

TẬN DỤNG CÁC ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG GẦN ĐÂY

Thúc đẩy hoạt động giữa các ngành công nghiệp sáng tạo thông qua việc tập trung thành nhóm và sử dụng mô hình phát triển theo định hướng giao thông nhằm khai thác các khoản đầu tư cho giao thông công cộng. Cung cấp môi trường bền vững và có khả năng chống chịu tốt bằng cách giúp giao thông công cộng trở nên phổ biến hơn và giảm phụ thuộc vào vận tải cá nhân.

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH VÀ CƠ CHẾ ĐỂ PHÁT HUY GIÁ TRỊ ĐẤT ĐAI ĐÔ THỊ

Cung cấp các tiện nghi như nhà ở giá phải chăng và hệ thống công viên thông qua các khoản đầu tư và các quy định áp dụng cho hành lang các dòng chảy. Thành lập quỹ đất để phát triển kinh tế và tận dụng các ưu tiên đầu tư hiện có để xây dựng cho tương lai.

Trả lời