• Dự án Aqua City Hạ Long. Được bình chọn là một trong bảy kì quan thế giới mới, cũng là một trong số những vũng vịnh xinh đẹp hàng đầu – Hạ Long địa danh ước mơ của rất nhiều người muốn đặt chân đến để du lịch, nghỉ ngơi, an cư. Trước tiềm năng...

    Xem chi tiết