PHÍ QUẢN LÝ PICITY HIGH PARK QUẬN 12

 1. Thực hiện thủ tục xin cấp GCNQSHN đối với Căn Hộ, Bên B đồng ý chịu trách nhiệm nộp các khoản thuế, lệ phí và chi phí dự án Picity High Park như sau:
  • Lệ phí trước bạ theo quy định của pháp luật;
  • Phí công chứng (nếu có), phí, lệ phí và các chi phí khác theo quy định pháp luật liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sở hữu Căn Hộ và việc cấp GCNQSHN Căn Hộ cho Bên

 Lưu ý: Các loại lệ phí và phí nêu trên có thể thay đổi, bổ sung do sự thay đổi chính sách, quyết định của cơ quan thẩm quyền theo từng thời điểm.

 1. Kể từ ngày nhận bàn giao Căn Hộ Picity High Park, Bên B phải nộp phí quản lý vận hành Nhà Chung Cư và các chi phí tiêu thụ điện, nước, truyền hình cáp…(nếu có) theo thông báo của Bên A hoặc Ban quản trị Nhà Chung Cư (theo quy định tại Hợp Đồng Mua bán Căn hộ và/hoặc Bản Nội Quy Nhà Chung Cư). Trước khi thành lập Ban quản trị chung

cư, chủ đầu tư thu phí quản lý vận hành Nhà Chung Cư Picity High Park (dự kiến) đối với một số hạng mục như sau:

 • Phí quản lý : 9.500 đồng/tháng/m2
 • Phí giữ xe đạp, đạp điện : 60.000 đồng/xe/tháng
 • Phí giữ xe máy : 80.000 – 120.000 đồng/xe/tháng
 • Phí giữ xe ba bánh, xe người tàn tật: 80.000 – 120.000 đồng/xe/tháng
 • Phí đậu xe hơi 4 – 7 chỗ : 800.000 – 1.200.000 đồng/xe/tháng

Mức phí này có thể được Bên A điều chỉnh cho phù hợp với thực tế từng thời điểm. Bên B có trách nhiệm đóng khoản phí này cho Bên A hàng tháng sau khi nhận bàn giao nhà hoặc đóng theo thỏa thuận của Hai Bên.

 1. Bên B có nghĩa vụ đóng phí bảo trì Nhà Chung cư, các loại chi phí và phí theo quy định tại Điều 3.3 của Hợp đồng.

XEM THÊM THÔNG TIN DỰ ÁN PICITY HIGH PARK

https://khudothi.com.vn/picity/

Trả lời