• Ngày 18-9, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Tiền Giang đã tiếp Tập đoàn FLC và khảo sát thực địa tại một số vị trí trên địa bàn tỉnh. Sau khi khảo sát, Tập đoàn FLC đã đưa ra nhiều ý tưởng đầu tư vào tỉnh Tiền Giang và nêu quan điểm: Cùng với tỉnh...

    Xem chi tiết