• Dự án Khu Đô Thị Thương Mại Du Lịch Nghỉ Dưỡng Sinh Thái Đại Ninh (Khu đô thị Nam Đà Lạt) là Dự án Khu đô thị có quy mô lớn nhất trên toàn Tỉnh Lâm Đồng. Diện tích toàn Dự án khoảng 3.600ha trong đó Diện tích mặt hồ sinh thái trên núi gần 2.000ha...

    Xem chi tiết
  • Dự án Khu Đô Thị Nam Đà Lạt là Dự án Khu đô thị có quy mô lớn nhất trên toàn Tỉnh Lâm Đồng. Diện tích toàn Dự án khoảng 3.600ha trong đó Diện tích mặt hồ sinh thái trên núi gần 2.000ha và Diện tích các Đồi thông bao quanh hồ khoảng 1.600ha đã...

    Xem chi tiết