Khu Công Nghiệp Phước Hòa – thị xã Phú Mỹ

diện tích 800 ha

Trả lời