DANH SÁCH CÔNG TY BẤT ĐỘNG SẢN CỦA ÔNG CHỦ TÂN HIỆP PHÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN LỘC ĐIỀN

Loại hình hoạt động: Công ty Cổ Phần
Mã số thuế: 0315677356
Địa chỉ: 194 Nơ Trang Long, Phường 12, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Trần Uyên Phương
Ngày cấp giấy phép: 14/05/2019
Ngày hoạt động: 15/05/2019

DỰ ÁN TÂN HIỆP PHÁT CHUẨN BỊ TRIỂN KHAI : https://khudothi.com.vn/new-century-bay/

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN HBT

Loại hình hoạt động: Công ty Cổ Phần
Mã số thuế: 0315636663
Địa chỉ: Tầng 9 tòa nhà Vietcomreal số 68 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Trần Uyên Phương
Ngày cấp giấy phép: 18/04/2019
Ngày hoạt động: 18/04/2019

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN HTK

Loại hình hoạt động: Công ty Cổ Phần
Mã số thuế: 0315637321
Địa chỉ: Tầng 9 tòa nhà Vietcomreal số 68 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Trần Uyên Phương
Ngày cấp giấy phép: 18/04/2019
Ngày hoạt động: 18/04/2019 (Đã hoạt động 6 tháng)

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN MDC

Loại hình hoạt động: Công ty Cổ Phần
Mã số thuế: 0315644713
Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà Vietcomreal, Số 68 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Trần Uyên Phương
Ngày cấp giấy phép: 23/04/2019
Ngày hoạt động: 23/04/2019

CÔNG TY CỔ PHẦN LONG CHÂU THÀNH

Loại hình hoạt động: Công ty Cổ Phần
Mã số thuế: 0315636649
Địa chỉ: 194 Nơ Trang long, Phường 12, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Trần Uyên Phương
Ngày cấp giấy phép: 18/04/2019
Ngày hoạt động: 18/04/2019

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN BẦU TRỜI XANH

Loại hình hoạt động: Công ty Cổ Phần
Mã số thuế: 0315636494
Địa chỉ: 194 Nơ Trang Long, Phường 12, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Trần Uyên Phương
Ngày cấp giấy phép: 18/04/2019
Ngày hoạt động: 18/04/2019

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN NAM THIÊN THANH

Loại hình hoạt động: Công ty Cổ Phần
Mã số thuế: 0315648267
Địa chỉ: Tầng 9, tòa nhà Vietcomreal, 68 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Trần Uyên Phương
Ngày cấp giấy phép: 24/04/2019
Ngày hoạt động: 24/04/2019

CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN QUÍ THANH

Loại hình hoạt động: Công ty Cổ Phần
Mã số thuế: 0315637025
Địa chỉ: 194 Nơ Trang Long, Phường 12, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Trần Uyên Phương
Ngày cấp giấy phép: 18/04/2019
Ngày hoạt động: 18/04/2019 (Đã hoạt động 6 tháng)

CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG THIÊN MÃ

Loại hình hoạt động: Công ty Cổ Phần
Mã số thuế: 0315637057
Địa chỉ: 194 Nơ Trang Long, Phường 12, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Trần Uyên Phương
Ngày cấp giấy phép: 18/04/2019
Ngày hoạt động: 18/04/2019

Trả lời